Snel inzicht in uw gezondheid

en uiterst betrouwbaar!

CORONATESTEN in 20 minuten

CORONA SNELTEST

InTec Rapid test SARS-CoV-2 Antibody (IgM+IgG)

The Rapid SARS-CoV-2 Antibody Test is based on immunochromatography for detection of antibody to SARS-CoV-2 in human whole blood (venous and fingerstick), serum or plasma.

Results in 15-20 minutes.

This test is intended for use by healthcare professionals and trained healthcare workers as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.

Preliminary performance data : clinical sensitivity 95,2%, clinical specificity 98,0% (n = 400)

Test Principle:

Gold conjugated SARS-CoV-2 antigen and gold conjugated rabbit IgG are precoated on the sample pad. SARS-CoV-2 antigen is pre-coated at the test band region, goat anti-rabbit IgG is pre-coated at the control band region.
Antibody to SARS-CoV-2 in the specimen will combine with the gold conjugated SARS-CoV-2 antigen on the sample pad and form an immune complex. The complex will move forward along the test strip. If the test sample contains antibody to SARS-CoV-2 and the concentration is above the minimum detection limit, the complex will be captured by the SARS-CoV-2 antigen at the test band region, and form a purplish red band. If the specimen does not contain antibody to SARS-CoV-2 or the concentration is below the minimum detection limit, no purplish red band will show  at the test band region.

Only when the control band appears the correlated result is valid.

Storage at room temperature.

Patients with positive results should be retested with other technological methods such as RT-PCR under the guidance of local regulations before the clinical diagnosis is made.

InTec is a specialized manufacturer of infectious disease tests, 2 of their other rapid assays have received WHO Pre-Qualification status. This manufacturer can produce up to 200.000 tests per day.

CORONATESTEN in 20 minuten

CORONA SNELTEST

InTec Rapid test SARS-CoV-2 Antibody (IgM+IgG)

Voor meer informatie neem contact met ons op!

De CELIAC Quick Test® van Biohit HealthCare > nummer 1 in testen!

Coeliakie wordt veelal tot de auto-immuunziekten gerekend maar is in beginsel een T-cel gemedieerde allergie. De intolerantie voor gluten is namelijk het gevolg van een T-cel afhankelijke respons op gluten-peptiden. Het enzym tissue transglutaminase (tTG) is bekend als coeliakie autoantigeen (antilichamen tegen lichaamseigen antigenen).

Er zijn twee speciale groepen die specifieke aandacht nodig hebben wanneer het gaat om het diagnosticeren van coeliakie; kinderen en personen met IgA-deficiëntie. Zij worden helaas regelmatig gemist als het gaat om het stellen van een goede diagnose bij coeliakie. Dit omdat de huidige testen diagnosticeren op basis van tTG IgA en DGP (Deamidated gliadin peptide).

Bij kinderen doen de huidige bewijzen vermoeden, dat tTG (Tissue transglutaminase) IgA en DGP (Deamidated gliadin peptide) IgA en IgG gelijkwaardig zijn in het opsporen van coeliakie en dat DGP IgG eveneens net zo goed detecteert als tTG IgG, tijdens het opsporen van IgA-deficiënte coeliakiepatiënten. De superioriteit van DGP of de tTG bij het screenen van zeer jonge kinderen voor coeliakie, evenals het monitoren tijdens de naleving van het glutenvrijdieet door gediagnosticeerde patiënten, is steeds meer omstreden. Hierdoor neemt DGP screening in betrouwbaarheid af.

Wanneer coeliakie wordt vermoed bij patiënten met IgA-deficiëntie is endoscopie met biopsies meestal aanbevolen, ongeacht de resultaten van het autoantilichaam. Een recente wijziging van de tTG test is de CELIAC Quick Test®. Deze Quick test is ontwikkeld door BioHit HealthCare en gebaseerd op het principe van immunochromatografie. Deze snelle test detecteert anti-tTG IgA, IgG en IgM-antilichamen en minimaliseert hierdoor het risico van het missen van de IgA-deficiënte patiënten. Deze groep patiënten heeft een 10 keer hogere risico op coeliakie en het is daarom van zeer groot belang om ze goed te kunnen analyseren en diagnosticeren.

De CELIAC Quick Test® van Biohit HealthCare > anti-tTG IgA – IgG – IgM

Wanneer een individu al een geruime tijd een glutenvrij dieet volgt, omdat men het vermoeden heeft intolerant te zijn voor gluten en deze persoon is nog niet getest op coeliakie, kan de parameter anti-tTG  IgM screening van de CELIAC Quick Test® een juiste analyse zijn. Wanneer besloten wordt deze persoon te gaan belasten met gluten om een diagnose te verkrijgen, kunnen de eerste reacties vrij snel worden waargenomen door het meten van anti-tTG IgM. De anti-tTG IgG is de parameter die wordt aangemaakt bij grotere hoeveelheden antigeen of bij een herhaald contact met het antigeen. Tevens kan anti-tTG IgG langdurige reacties detecteren.

Bij een Immunochromatografische analyse ook bekend als Laterale flow analyse, wordt een eenvoudig analysemogelijkheid gebruikt om de aanwezigheid (of afwezigheid) van een doelanalyt in een monster (matrix) te detecteren, zonder de behoefte aan gespecialiseerde en dure apparatuur. Meestal wordt deze snelle medische diagnostische test gebruikt voor thuis testen, point of care tests of gebruikt in het laboratorium. Een wijd verspreid en bekende toepassing is de zwangerschapstest.

Doordat de meeste laboratoriumanalyses moeten worden ondersteund door specifieke en dure afleesapparatuur, er meerdere disciplines betrokken zijn bij het hele analyseproces en de uitslag verwerkt en teruggekoppeld moet worden, stijgt het kostenplaatje. Daarnaast is het ondergaan van een venapunctie en het wachten op de uitslag van de laboratoriumanalyse ook mentaal belastend. In deze strekking zullen de uitspraken: “tijd is geld” en “wachten duurt lang” zeker van toepassing zijn. Uw voordeel: 1 consult voor zowel diagnose als advies tegelijkertijd.

Vanwege het feit dat de test kan worden uitgevoerd in een bloedmonster uit een vingertop is de CELIAC Quick Test® zeer gebruiksvriendelijk, in het bijzonder voor kleine kinderen.